Otázky a odpovede - Fiberlan s.r.o.

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Otázky a odpovede

Informácie pre koncových užívateľov
  • Zmena paušálu

Môžem si zmeniť program služieb aj keď trvá viazanosť?
Áno. Program služieb si môžete zmeniť kedykoľvek. Zmenu programu služieb vykonávame okamžite, dokonca pri žiadosti o zmenu nemusíte čakať ani na koniec mesiaca. O zmenu programu služieb môžete požiadať telefonicky, alebo e-mailom s uvedením spätného telefonického kontaktu.

  • Viazanosť

Ak mi skončila viazanosť? Budv jednej domácnosti

Áno, s použitím dodávaného routru je možné pripojiť viacero počítačov v jednej domácnosti alebo firme, a to cez kábel, alebo aj bezdrôtovo. Používanie viacerých počítačov v jednom byte alebo firme nie je spojené so žiadnymi ďalšími poplatkami.  

  • Zdilanie pripojenia

Môžem pripojenie zdieľať (so susedome mi internet odpojený?

Nie, všetky služby ostávajú ďalej funkčné. Ak po skončení viazanosti chcete prestať používať naše služby, je potrebné zmluvu vypovedať, zaslaním písomnej výpovede s vlastnoručným podpisom na poštovú adresu.

  • Používanie pripojenia

Je možné pripojiť viacero počítačov , kamarátom, ...) ?
Pripojenie môže byť využívané iba v tom byte alebo firemných priestoroch, kde je zriadené. Zdieľanie pripojenia do iného bytu alebo iných firemných priestorov, či už bezodplatne alebo za odplatu, je výslovne zakázané - okrem prípadov, keď je to vyslovene dohodnuté v zmluve.

  • Zasielanie faktúr

Každému zákazníkovy s platnou zmluvou je automaticky vystavovaná faktúra s mesačnou periodicitou. Pokiaľ má zákazník v zmluve o pripojení vybranú voľbu "nezasielať vyúčtovanie" nebude mu zasielaný žiadny pravidelný písomný doklad na základe ktorého sa uskutočňujú platby. Ako doklad slúži zmluva o pripojení, klient si zabezpečí pravidelné mesačné platby automaticky bez výzvy a to vkladom príslušnej čiastky na účet poskytovateľa s príslušným variabilným symbolom (číslo zmluvy). Pokiaľ požadujete zasielanie faktúr môžete si kedykoľvek aktivovať elektronickú faktúru na našej webovej adrese www.fiberlan.sk/e-faktura.

  • Prečo mi neprišla Elektronická faktúra do mojej e-mailovej schránky?

Skontrolujte si, či správa nebola vašim e-mailovým systémom označená ako nevyžiadaná (spam). Faktúru vám radi opätovne prepošleme na požiadanie na našej webovej adrese alebo Zákazníckej linke

  • Môžem elektronickú faktúru použiť v účtovníctve?

Áno, je to platný daňový doklad.

  • Rýchlosť pripojenia

Uvedená cenníková rýchlosť pripojenia je maximálna okrem programov Fiberlan Garant. Minimálna rýchlosť pripojenia je vždy 1/3 z uvedenej rýchlosti v cenníku

  • Zmena poskytovateľa pripojenia do sieťe Internet

Prechod k nám je teraz takmer bez starostí, vybavíme za Vás prechod k nám od Vášho starého ISP. V prípade ak máte ešte Viazanosť a ste nespokojný s vašim terajším pripojením do internetu, dáme Vám pri prechode k nám internet po dobu viazanosti u Vášho starého poskytovateľa zdarma ! V prípade, že si výpoveď chcete vybaviť sami, môžete použiť predpripravený vzor ktorý si stiahnete tu

 
TOPlist
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky